KODEX RESPEKTU A ÚCTY

KODEX RESPEKTU A ÚCTY
pravidla pro účast na akcích

Záměrem aktivit pod hlavičkami projektů Ritualista a Lidský kruh
je poskytnutí podpůrného prostředí pro zdravý rozvoj osobnosti.

K oboustranné spokojenosti v komunikaci a aktivitách, i po jejich
skončení, přispívá vzájemná úcta založená na následujících bodech:

 

Důvěra. Osobní informace spojené se jménem vaší osoby považuji za důvěrné a zůstávají pouze mezi námi. Držím jazyk za zuby. Naopak vy máte právo říkat o mně po rituálech i jiných aktivitách komukoliv cokoliv, co souvisí s vašimi přímými zkušenostmi.

Respekt: Ctíme, že jsme rovnocenné bytosti a můžeme mít rozdílnou životní úroveň i pohled na svět. Vzájemně si násloucháme bez automatického hodnocení, zároveň vás podporuji ve vašem svobodném prožívání s dobrým záměrem. Pozor, nepotvrzuji vaše představy o vás ani o sobě.

Odpovědnost: Veškeré dění je oboustranně dobrovolné. O uskutečnění návrhů rozhoduje klient, který je zodpovědný za svá případná zranění, onemocnění, ztráty nebo škody při aktivitách i následně po jejich skončení. Dělám však všechno proto, abych vám kryl záda jako sám sobě.

Proaktivita: Klient přichází s upřímným zájmem pracovat se sebou samým s využitím podpory, jejíž jsem zprostředkovatelem. Seznámil se s metodami, které jsou v základu popsané na tomto webu. Když si není jistý, hned se ptá. Záměrem je poznávat a prožívat, kdo opravdu je.

Upozornění: Lékaře, psychiatry a psychoterapeuty najdete jinde. Žádné aktivity v rámci našeho společného dění nezastupují jejich péči. Konzultujte předem svůj dlouhodobý nebo i aktuální zdravotní stav. Klient se zavazuje dodržovat zdravotní a hygienická pravidla.

Souhlas: Přihlášením klient výslovně souhlasí s výše uvedenými podmínkami. V případě nejasností se ptá neodkladně, aby nevznikaly nejasnosti a mohl se cítit bezpečně. Za aktivity platí férově a včas hotově nebo bezhotovostně podle vzájemné domluvy předem.

Srdečně, Jan David

1.11.2018 v Praze